Management van Scopernia

‘Scope’, ‘Copernicaanse omwenteling’ en ‘purpose’.

‘Herboren’ Duval Union Consulting wordt Scopernia

Gent, 18 februari 2020 – Het management van Duval Union Consulting maakt bij monde van CEO Nils van Dam, mede namens oprichters Jo Caudron en Dado Van Peteghem, bekend dat het bedrijf met ingang van heden verder zal gaan onder de naam Scopernia. De nieuwe naam belichaamt een nieuwe stijl van consulting.

Bij een nieuwe stijl van consulting hoort een passende naam

Van Dam: “Wij zetten sterk in op het verbreden van het perspectief dat organisaties in acht moeten nemen als ze succesvol willen transformeren. Waar het aanvankelijk vooral ging om het begrijpen en anticiperen van digitale disrupties, zien we nu bijkomend de noodzaak om rekening te houden met maatschappelijke veranderingen op vlak van werken, wonen, mobiliteit, duurzaamheid, gezondheid en samenleven. Bedrijven realiseren zich stilaan dat een future-proof plan enkel geschreven kan worden op basis van een holistische, sector-overschrijdende aanpak.”

Nieuwe visie, nieuwe naam

“Onze conclusie was dat de oude naam prima paste bij wat we vroeger deden, maar dat bij onze huidige insteek rond transformatie, innovatie, partnerships en purpose, een nieuwe naam hoort, die de lading beter dekt: Scopernia. Deze naam staat in onze visie voor ‘scope’, ‘Copernicaanse omwenteling’ en ‘purpose’ – zingeving. Er is een nieuw tijdperk aangebroken, een turbulente tijd, waar wij als bureau helemaal klaar voor zijn. Qua expertise, qua netwerk en qua mensen. Dat willen we uitstralen. Onze naam symboliseert dit nieuwe tijdperk”, aldus Jo Caudron. “Wij blijven uiteraard wel onderdeel uitmaken van het Duval Union eco-systeem”.

Kernwaarden van Scopernia

Van Peteghem : “De Kernwaarden van de herboren onderneming zijn “Fearless, different en entrepreneurial”, In goed Nederlands: de drie O’s van onverschrokken, onderscheidend en ondernemend. Dat zijn de kernbegrippen waarmee we verder zullen gaan in dit kersverse decennium. Bedrijven mogen altijd bellen voor het bouwen en uitvoeren van toekomstgerichte, transformatieve en purpose-led strategieën, voor het opzetten van een holistische aanpak van partnerships en eco-systemen, en voor het versnellen van bedrijven door het begeleiden van innovatie op gebied van product, dienst of businessmodel.”

Waarom kiezen voor Scopernia

Van Dam: “Als je ons vergelijkt met andere adviesbureaus, zijn wij werkelijk totaal anders. Wij zijn de enigen met zowel het curriculum als het netwerk om het langetermijndenken van CEO’s – waar ook ter wereld – op zowat elk niveau op inspirerende en energieke wijze te ondersteunen. En hen bij te staan bij het ontwikkelen van verrassende nieuwe inzichten, waarmee zij hun bestaande bedrijfsmodellen kunnen heroverwegen en desgewenst aanpassen.

Voor meer informatie zie www.scopernia.com.