COO Thomas Dieste van Amberscript

DEADLINE EU-RICHTLIJN ‘DIGITALE TOEGANKELIJKHEID’ IN ZICHT, MAAR:

Veel publieke organisaties niet digitaal toegankelijk voor doven en slechthorenden

Amsterdam, 22 september 2020 – Digitale toegankelijkheid voor iedereen, dat is het doel van het EU-besluit van 26 oktober 2016. Richtlijn EU2016/2102 omvat de ‘Toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van openbare lichamen’ en is inmiddels onderdeel van onze lokale wetgeving. In de praktijk betekent het dat (semi)publieke organisaties verplicht zijn websites en apps voor iedereen toegankelijk te maken, ook voor mensen met een cognitieve beperking. Zo’n 10 tot 15% van de EU-bevolking is slechthorend, slechtziend, doof of blind – 50 tot 75 miljoen mensen. De deadline voor het bieden van alternatieve presentatiemogelijkheden voor video- en audiomateriaal is 23 september 2020 en veel organisaties lopen ver achter met het implementeren van zaken als ondertiteling en transcripten.

Sneller en betaalbaarder

Van ministeries tot energiebedrijven en van scholen tot zorginstellingen – ze moeten op 23 september allemaal volledig digitaal toegankelijk zijn voor mensen met een cognitieve beperking. AmberScript, een startup die spraakherkenning inzet om gesproken content voor iedereen toegankelijk te maken, signaleert dat veel gemeenten een goede start hebben gemaakt. Ruim een derde voorziet de raadsvergaderingen van ondertiteling, zo blijkt uit onderzoek van de startup. De overige gemeenten zijn nog in voorbereiding en ook andere instellingen van de (semi)overheid, zoals het onderwijs, moeten nog starten met de implementatie. Voor doven en slechthorenden kunnen transcripten op basis van automatische spraakherkenning bij zaken als opgenomen hoorcolleges een enorme toegevoegde waarde bieden. En het creëren daarvan is dankzij kunstmatige intelligentie en machine learning aanzienlijk sneller en betaalbaarder geworden.

Alle burgers toegang

Etienne Franken, griffier van de gemeente Meierijstad, over digitale toegankelijkheid: “Inclusie is een belangrijk onderwerp voor onze gemeente. Iedereen moet in staat zijn om het politieke spel te kunnen volgen en ondertiteling met spraakherkenning is een gemakkelijke manier om dat te bewerkstelligen. Het kost bijna geen moeite om te implementeren, bij duidelijk articulerende sprekers hoef je er bijna niets meer aan te doen.” Thomas Dieste, COO en co-founder van AmberScript vult aan: “Het is goed om te beseffen dat audio en video niet voor iedere kijker werkt. Zonder transcripten is deze content voor kijkers met een auditieve beperking simpelweg niet waarneembaar. Mensen worden daardoor, zij het waarschijnlijk onbewust, uitgesloten. Onze tool kan dan uitkomst bieden. Veel gemeenten en universiteiten werken met AmberScript om audio snel en betaalbaar toegankelijk te maken met gebruik van kunstmatige intelligentie.”

Over AmberScript

AmberScript is een Nederlands-Duitse startup die audio- en videocontent toegangelijk maakt door het ontwikkelen van betaalbare software en services. Automatische spraakherkenning (ASR) wordt gebruikt voor het omzetten van audio in tekst, daarnaast is er een intuïtieve teksteditor en een platform voor ondertitelaars. AmberScript zet zich in voor digitale toegang voor de meer dan vijftig miljoen doven en slechthorenden in de EU. Een derde van alle Nederlandse gemeenten gebruikt AmberScript om gemeentevergaderingen automatisch te ondertitelen en het bedrijf werkt samen met Nederlandse universiteiten voor het maken van transcripten van gesprekken en colleges. Zie voor meer info ook www.amberscript.com en www.amberscript.com/nl/digitale-toegankelijkheid.