Amberscript webinar

Startup AmberScript tijdens webinar 8 oktober

Ondertitels maken met behulp van spraakherkenning

Amsterdam, 7 oktober 2020…Ter gelegenheid van de Week van de Toegankelijkheid organiseert AmberScript, de startup die spraakherkenning inzet om gesproken content voor iedereen toegankelijk te maken, op 8 oktober om 11.00 uur een webinar met als onderwerp: “Ondertitels maken met behulp van automatische spraakherkenning”.
Reserveren kan hier.

Eenvoudig ondertitelen

Video’s en audio-content zoals podcasts behoren inmiddels tot de standaard communicatiemiddelen van elke organisatie. In dit webinar legt AmberScript uit hoe makers van video- en audiocontent eenvoudig ondertitels kunnen maken en waarop je bij het maken van ondertitels moet letten. Ook komt de actuele stand van technologieën zoals ‘automatische spraakherkenning’ aan de orde. Voor doven en slechthorenden kunnen transcripten op basis van automatische spraakherkenning bij zaken als opgenomen hoorcolleges een enorme toegevoegde waarde bieden. En het creëren daarvan is dankzij kunstmatige intelligentie en machine learning aanzienlijk sneller en betaalbaarder geworden.

Alle burgers toegang

Peter-Paul de Leeuw, CEO en co-founder van AmberScript: “Het is goed om te beseffen dat audio en video niet voor iedere kijker werkt. Zonder transcripten is deze content voor kijkers met een auditieve beperking simpelweg niet waarneembaar. Mensen worden daardoor, zij het waarschijnlijk onbewust, uitgesloten. Onze tool kan uitkomst bieden. Veel gemeenten en universiteiten werken met AmberScript om audio snel en betaalbaar toegankelijk te maken met gebruik van kunstmatige intelligentie.”