Seizoen vijf

ADVIESBUREAU VOLGT IMPACT CORONA OP LEDENORGANISATIES NAUWGEZET

Seizoen Vijf signaleert 10 trends in het verenigingsleven

Amsterdam, 28 oktober 2020 – Seizoen Vijf, het eigenzinnige adviesbureau gespecialiseerd in waardegroei voor organisaties, volgt de impact van corona op het verenigingsleven nauwgezet. Naar aanleiding van de uitgebreide vinger-aan-de-pols sessies signaleert het bureau 10 trends in verenigingsland. Organisaties kampen al langer met teruglopende ledenaantallen en inkomsten, door de vergrijzing maar ook door de veranderende maatschappelijke opvattingen over lidmaatschap. Tegelijkertijd voedt deze onzekere tijd de behoefte van mensen om zich te verbinden rond een gezamenlijk thema. Er is dus wel behoefte aan vereniging, maar bestaande ledenorganisaties zien dat nog niet terug in hun ledenaantallen. Onderstaande trends geven inzicht in de huidige situatie en advies voor toegevoegde waarde.

10 TRENDS IN HET VERENIGINGSLEVEN

1. Krimp door vergrijzing
Trouwe leden worden ouder en nieuwe aanwas gaat niet vanzelf, maar de vraag naar verbinding met gelijkgestemden is door corona wel toegenomen.

2. Vier generaties op de werkvloer

De levenshouding van mensen is in de laatste paar generaties danig veranderd, wat soms tot wrijving leidt met de ‘oude garde’.

3. Diversiteit

De wereld is diverser geworden en door in die trend mee te gaan, kunnen verenigingen nieuwe leden aantrekken.

4. De kwetsbare burger

We dragen steeds meer individuele verantwoordelijkheid en wie daar niet toe in staat is, dreigt zeker in deze pandemie tussen wal en schip te vallen. Het verenigingsleven – van een broodfonds tot de kerk – kan dan uitkomst bieden.

5. Vrijblijvendheid

Individualisering en vrijblijvendheid gaan hand in hand, maar tijdens de lockdown is de roep om verbinding sterker geworden.

6. De on-demand consument

Jonge leden hebben andere verwachtingen en verenigingen beginnen zich langzaam aan de vraag aan te passen.

7. Het disruptieve digitale business-model

Door digitale ontwikkelingen worden andere manieren van contributie mogelijk, zoals het vragen van een bijdrage per dienst.

8. Onverwachte concurrentie

Grenzen tussen branches vervagen en nieuwe toetreders komen met totaal nieuwe oplossingen, waardoor het verenigingslandschap verandert.

9. Maatschappelijk bewustzijn

Vooral voor de jongere generaties is het maatschappelijk bewustzijn van een organisatie essentieel. Niet alleen in woorden, maar ook in daden.

10. Autoriteit is verleden tijd

Het internet geeft iedereen razendsnel toegang tot informatie, waardoor de publieke opinie aan terrein wint en mensen kritischer worden.

Kansen op het nieuwe speelveld

Karine Hustinx, partner bij Seizoen Vijf, over de impact van corona op het verenigingsleven: “In een tijd waarin de wereld snel een stuk kleiner is geworden, zien we de behoefte van mensen om zich te verbinden. Om samen te komen – eventueel digitaal – met gelijkgestemden. Tot dusver heeft dat zich nog niet vertaald naar een toeloop van nieuwe leden bij verenigingen en organisaties, terwijl de vraag er zeker wel is. Dit is dus het moment om toegevoegde waarde te laten zien en een antwoord te bieden. Consumenten verwachten steeds vaker dezelfde kwaliteit van dienstverlening van hun vereniging als bij een commerciële organisatie en daar wringt het nogal eens. Nu corona het speelveld overhoop heeft gegooid, ligt er een mooie kans voor ledenorganisaties om zichzelf onder de loep te nemen en zich klaar te maken voor de toekomst!”

Studentenverenigingen als voorbeeld

Hustinx bemerkt dat voor een dergelijke verandering bewustwording noodzakelijk is: “Soms is het voor verenigingen moeilijk om de oude manier van kijken naar ledenwerving of bestuur los te laten. Om directies uit hun comfortzone te halen, leggen wij onverwachte verbanden. Zo kunnen traditionele ledenorganisaties veel leren van studentenverenigingen, omdat zij het proces van kennisoverdracht goed op orde hebben. Elk bestuur zit er voor de termijn van een jaar, dus alles is erop ingericht de overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen, van inwerkprotocol en draaiboek per functie, tot logboeken en een Wijze Raad van oud leden om op terug te vallen. Zo’n invalshoek kan een enorme eye opener zijn en de frisse blik bieden die nodig is om het verandertraject verder door te zetten. We zien dan ook veel belangstelling voor onze online Blikopener sessies waar we met bestuurders van totaal verschillende ledenorganisaties op zoek gaan naar de onverwachte invalshoek.”

Over Seizoen Vijf

Seizoen Vijf is een jong en eigenzinnig adviesbureau in Hoofddorp, opgericht door Suzanne Vink en Sylvia Vrugt. Met een team van vijf door de wol geverfde adviseurs wordt dag in dag uit gewerkt om impact te maken voor ambitieuze organisaties die het anders willen doen. Elke consultant heeft een eigen specialisatie – van business verkenner tot propositievormer en van talentversterker tot merkenbouwer en winst monteur. Doel is hen te helpen waarde toe te voegen voor klant, medewerker en omgeving, zodat ze kunnen groeien naar hun ‘Vijfde Seizoen’. Seizoen Vijf heeft al bij verschillende beroeps- en ledenorganisaties het verschil kunnen maken en werkte eerder voor Wandelbond, KNSB, Judobond, Norea, NBA, VLS en Kunstenbond. Zie voor meer info ook www.seizoenvijf.nl.