Press release:

Employes news flash – nu online:

Alles over het nettoloon 2022

En: hoe pas je de loonheffing correct toe

Amsterdam, januari 2022… 2021 was een bewogen jaar, waarin ondernemers te maken kregen met de onzekerheden van de coronacrisis. De Nederlandse economie bleef overeind maar de inflatie steeg snel. Wat is het effect hiervan op de loonheffing en het nettoloon in 2022? Salarisadministratiespecialist Employes rekent vóór!

Wat bepaalt eigenlijk het nettoloon?

De overheid bepaalt elk jaar hoeveel loonheffing en premies worden ingehouden op het brutoloon. Hierbij wordt rekening gehouden met inflatie, koopkracht en andere economische factoren. 2021 was een bewogen jaar, waarin de economie, ondanks de onzekerheid rondom de coronacrisis, overeind is gebleven. Het Centraal Planbureau noteert over 2021 een groei in de Nederlandse economie van 4%. Voor 2022 wordt een groei van 3,5% verwacht.

Wat wordt het nettoloon 2022 ten opzichte van 2021?

Dit hebben we onderzocht met Employes. We hebben onder meer gekeken naar de minimumlonen en het modaal inkomen. Wat blijkt? De nettolonen gaan omhoog, maar de stijging is niet zo hoog als verwacht als je kijkt naar de inflatie in 2022. Zo gaat het inkomen van iemand met een modaal inkomen maar met € 8,67 per maand omhoog. Dat is een heel klein verschil, vooral als je dit vergelijkt met de inflatie die volgend jaar naar verwachting 3,5% bedraagt.

Wat is verder van invloed op de loonontwikkeling in 2022?

De pensioenregeling en de CAO van jouw organisatie. Biedt je jouw werknemers een pensioenregeling aan? Dan heeft dit ook effect op het nettoloon van je werknemers. Wat betreft de CAO: in sommige CAO’s is de loonontwikkeling in overleg met de sociale partners vastgelegd. Gemiddeld is de verwachte loonsverhoging 2.8%.

 

Hoe pas je de juiste loonheffing toe?

Je kunt de nieuwe loonheffing berekenen via de belastingtabellen van de Belastingdienst. Makkelijker en veiliger is het om met een online tool voor salarisadministratie de hoogte van het nettoloon in 2022 te berekenen.

Rob Kroezen, oprichter van Employes legt uit hoe eenvoudig dit is:

“Via de online tabellen van de Belastingdienst is de loonheffing natuurlijk prima te berekenen. Maar met de online tool van Employes weet je zeker dat de juiste tabellen en loonheffingskorting wordt toegepast, wanneer jouw werknemer de gerechtigde AOW leeftijd krijgt en meeer van dergelijke zaken. Een online tool is minder foutgevoelig dan het handmatig invoeren van de loonaangifte en scheelt enorm veel tijd. Van jou én van je boekhouder”.

Wil je het toch nog even handmatig controleren? Maak dan gebruik van de loonbelastingtabellen van de belastingdienst. Deze vind je op de website van de Belastingdienst. Voor een eigen online

salarisadministratie kan je eens kijken op www.employes.nl, waarmee de loonheffing naar de belastingdienst vanzelf gaat en contracten en loonstroken eenvoudig kunnen worden aangemaakt en opgestuurd naar je werknemers. www.employes.nl

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie

Voor meer informatie, hoge resolutie beeldmateriaal en/of vragen, kunt u contact opnemen met:

Fair Focus Communicatie Contact Annelies Putman Cramer | Telefoon 06 53215475 | Email annelies@fairfocus.nl