Press release:

Over COP26: “De weg naar een duurzame, circulaire en schone toekomst voor onze en volgende generaties is vlakbij. Dichterbij dan je denkt. Met hier en daar een hindernis!”

Black Bear Carbon; afval of grondstof, what’s in a name?

Eindhoven, november 2021 – Black Bear Carbon, wereldwijd voorloper in het herwinnen van olie en Carbon Black uit versleten autobanden, maakte in september de benoeming bekend van Victor Vreeken (48), de nieuwe CEO van het circulaire bedrijf. Inmiddels zitten zijn eerste 100 dagen er op – tegelijkertijd met COP26 – en vraagt hij hulp bij een stevige uitdaging…

Circulariteit

Victor Vreeken: “Op COP26 stond de circulariteit centraal. Met onze technologie maken we de autobandenindustrie in één klap circulair. Wereldwijd zijn stapels afgedankte autobanden straks verleden tijd wanneer voldoende installaties zijn gerealiseerd. Als we zo ons volledige potentieel bereiken en elke versleten band op een circulaire manier opnieuw weten te benutten, kan Black Bear de wereldwijde consumptie van olie met honderden miljoenen vaten per jaar terugbrengen en tegelijkertijd een van ’s werelds grootste afvalproblemen wegnemen”.

Fossiel

Black Bear is producent van teruggewonnen Carbon Black (rCB) en olie. Het bedrijf produceert deze dus volledig uit versleten banden, in plaats van fossiele brandstoffen. Tijdens de klimaattop tekende Nederland de verklaring waarin tal van grote landen en instellingen beloven een einde te maken aan overheidssteun aan fossiele brandstof projecten in andere landen. “Deze COP26 ontwikkeling sluit helemaal aan op onze ambitie. Na zes jaar van testen en twee jaar productie is Black Bear klaar om zijn technologie om olie en Carbon Black terug te winnen uit oude autobanden verder uit te rollen en op grote schaal te gaan produceren”.

Uitdaging; afval of grondstof, hulp gewenst!

“Tijdens mijn eerste 100 dagen liep ik tegen een ingewikkelde kwestie aan. Instanties beschouwen zowel de versleten autobanden als de producten die ervan gemaakt worden als afval. Terwijl dat juist grondstoffen zijn waar vraag naar is van gerenommeerde bedrijven om er nieuwe autobanden en andere producten mee te maken. Die beoordeling van overheidswege heeft enorme impact op vergunningen en ons businessmodel. Dit proberen we aan te passen en dat is wel een behoorlijke uitdaging waar ik hulp bij kan gebruiken. Ik zou een oproep willen plaatsen aan de instanties die ons hierbij kunnen helpen om tenminste de productstromen voor onze pilot per direct aan te merken als grondstof in plaats van afval. Dan kunnen we door”.

Klimaatambities

“Ik ben hierover in overleg met lokale, regionale, landelijke en zelfs EU-instanties. Iedereen begrijpt dat het een beetje gek is; we doen er als Black Bear alles aan om een fantastische fabriek uit de grond te stampen, helemaal in lijn met de klimaatambities. En we lopen vast op regelgeving. Die eigenlijk exact dezelfde ambities nastreeft. Dat is wat verwarrend. Het komt goed, maar ik weet nu nog niet hoe. In elk geval is de weg naar een duurzame, circulaire en schone toekomst voor onze en volgende generaties vlakbij. Veel dichterbij dan je denkt. Alleen met hier en daar een stevige hindernis!”.

Over Black Bear

Black Bear is producent van ‘groene’ recovered Carbon Black (rCB). Het bedrijf produceert Carbon Black uit versleten banden in plaats van fossiele brandstoffen. Black Bear wil de bedrijfstak veranderen met baanbrekende technologie en gepassioneerde mensen. Want Black Bear bewijst dat je de uitstoot van CO2 in de Carbon Black-markt drastisch kunt verminderen, het afvalprobleem in de bandenmarkt kunt oplossen, en tegelijk een winstgevend bedrijf kunt voeren.

Bio Victor Vreeken

Victor Vreeken (48) heeft een master in Mechanical Engineering, Chemical Engineering en Business Administration (MBA). Voor hij in dienst kwam bij Black Bear, werkte Vreeken meer dan acht jaar bij Avantium, een bedrijf dat actief is in de hernieuwbare en duurzame chemie, meest recent als Chief Operations Officer voor hernieuwbare polymeren. Vóór zijn tijd bij Avantium bekleedde Vreeken diverse posities in productie en commercie bij DSM. Hij kwam in 2020 in dienst bij Black Bear als Chief Technology Officer. 

Carbon Black?

Carbon Black is een additief in rubber, kunststoffen en verven en wordt gebruikt om bepaalde eigenschappen van de eindproducten te verbeteren. Het bestaat uit roetdeeltjes.

Noot voor de redactie, niet bestemd voor publicatie

Voor meer informatie, hoge resolutie beeldmateriaal en/of vragen, kunt u contact opnemen met:

Fair Focus Communicatie Contact Annelies Putman Cramer | Telefoon 06 53215475 | Email annelies@fairfocus.nl