Project Description

CASES

ABB

ABB is een wereldwijde corporate organisatie. Het bedrijf is innovator en marktleider op het gebied van elektriciteitsnetwerken (1), elektrotechnische componenten (2), automatiseringstechnologie (3), robotica en aandrijftechniek (4). Wereldwijd helpt ABB nutsbedrijven en klanten in de industrie, de transportsector en de infrastructuur. Voortbouwend op een geschiedenis van meer dan 130 jaar vol innovatie, bouwt ABB nu aan de toekomst van de industriële digitalisering met twee duidelijke waarde proposities: elektriciteit van elke willekeurige elektriciteitscentrale naar elk stopcontact brengen (transmissie en distributie van elektrische spanning) en industrieën automatiseren van natuurlijke hulpbron tot eindproduct. Door ruim 1 miljard dollar per jaar te investeren in onderzoek en ontwikkeling positioneert ABB zich als koploper in het ontwikkelen en verbeteren van producten en systemen, en het oplossen van energie- en rendementsvraagstukken. Een speciaal aandachtsgebied daarbij is het milieu. Door milieutechnologie tot een speerpunt van beleid te maken levert ABB een belangrijke bijdrage aan een schonere wereld met innovatieve en kostenbesparende technieken die met succes worden toegepast.