1. Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Fair Focus Communicatie. Veiligheid en privacy staan bij ons hoog in het vaandel. Om uw privacy te waarborgen, handelt Fair Focus Communicatie altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Fair Focus Communicatie is een Amsterdams bureau, gericht op B2B PR, communicatie en matchmaking voor Amsterdamse scale-ups en MKB bedrijven.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

 1. Beveiliging

Fair Focus Communicatie draagt zorg voor een passende mate en vorm van beveiliging van uw persoonsgegevens. Uitsluitend die personen die hiertoe door Fair Focus Communicatie zijn aangewezen binnen het kader van de aan hen opgedragen taken hebben toegang tot uw persoonsgegevens.

Verzamelde (persoons)gegevens

Als u gebruik maakt van en/of u aanmeldt voor de diensten van Fair Focus Communicatie heeft Fair Focus Communicatie bepaalde informatie van u nodig. Afhankelijk van de gewenste relatie met Fair Focus Communicatie, worden de volgende (persoons)gegevens door verzameld en verwerkt.

Naam-, Adres-, Woonplaats- gegevens

E-mailadres

Telefoonnummer

E-mailadres

Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het door u gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van de website. Hierbij maken wij gebruik van Google Analytics.

 1. Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Fair Focus Communicatie. of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

 1. Nieuwsbrief

Fair Focus Communicatie verzendt persberichten en nieuwsbrieven naar al haar doelgroepen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de e-maildienst MailChimp. Indien u geen informatie wenst te ontvangen over producten en diensten van Fair Focus Communicatie, kunt u zich via een link in een nieuwsbrief altijd gemakkelijk uitschrijven. Mocht u daar twijfels over hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via info@fairfocus.nl.

 1. Database

In de AVG mag een database alleen gegevens bevatten die absoluut noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor de database is opgezet. Fair Focus Communicatie werkt met twee soorten databases voor het uitoefenen van haar primaire werkzaamheden. Een database met gegevens van journalisten, media, influencers, bloggers & vloggers. En een database met de gegevens van opdrachtgevers, klanten en potentiele klanten. Al onze doelgroepen kunnen de eigen gegevens altijd inzien en wijzigen.

 1. Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 1. Bewaartermijn

Fair Focus Communicatie bewaart persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de samenwerking tussen partijen.

 1. Persberichten

Fair Focus Communicatie mag van de OPTA een journalist ongevraagd een persbericht sturen zolang het persbericht binnen het specifieke interessegebied valt van de journalist. Mocht u geen persberichten meer willen ontvangen van Fair Focus Communicatie, dan kunt u contact op nemen met info@fairfocuscommunicatie.nl.

Kennisneming van uw gegevens

U kunt uw eigen gegevens altijd inzien en wijzigen. U kunt hiervoor contact opnemen met info@fairfocus.nl.

 1. Disclaimer

De website fairfocus.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, is eigendom van Fair Focus Communicatie. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fair Focus Communicatie.

De inhoud van deze website en andere uitingen van Fair Focus Communicatie op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Fair Focus Communicatie wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Fair Focus Communicatie behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Voor specifieke vragen over onze privacy verklaring kunt u contact opnemen met info@fairfocus.nl. Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze pagina.

 1. Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

 1. Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

 1. Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en ”“services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Fair Focus Communicatie

Stadhouderskade 60

1072AC Amsterdam

T: 020-26 10 727

M: 06-53 215 475

E: info@fairfocus.nl